Regulamin

Sklepu internetowego www.klarstein.pl

(zwany dalej: „Regulaminem”)

1. Ważność Regulaminu

Regulamin reguluje stosunki pomiędzy spółką

Chal-Tec GmbH, z siedzibą: Wallstraße, D- 10179 Berlin, Deutschland

zapisaną w Rejestru Handlowym pod numerem: HRB 98898

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Charlottenburg (Berlin)

Numer VAT Niemcy: DE 814529349

Numer VAT Słowacja: SK4020383257

WEEE-Nr.: DE 46906833; członek zarządu: p. Peter Chaljawski (zwany dalej „Sprzedawcą”)

Przedstawicielstwo w Polskę: Berlin Brands Group a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Słowacja, REGON: 46895680, faktura VAT: SK2023631016

i klientami, czyli każdą osobą kupującą towar oferowany na stronie internetowej www.klarstein.pl albo bezpośrednio w jego siedzibie, (zwaną dalej „Klientem”).

Stosunki prawne pomiędzy Sprzedawcą i Klientem regulowane są przez Regulamin, warunki gwarancji i procedurę reklamacji sklepu internetowego www.klarstein.pl oraz przez przepisy właściwego prawodawstwa (jak np. ustawę nr 102/2014 słowackiego Dziennika Ustaw i inne).

Postanowienia art. 10 nie mają zastosowania do Klienta, którym jest osoba kupująca towar w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie w celu użytku prywatnego osób fizycznych. „Zwrot towaru – odstąpienie od umowy” Regulaminu i postanowienia warunków gwarancji lub procedury reklamacji.

2. Zamówienie towaru i zawarcie umowy sprzedaży

 • Klient zamawia towar za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy elektronicznego formularza zamówienia (dalej zwanego „zamówieniem”) w sposób określony w następujących postanowieniach tego artykułu.
 • Klient wypełni wszystkie wymagane pola, które są podane w zamówieniu. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia ma Klient możliwość sprawdzić zamówienie oraz wprowadzone przez niego dane. Zmianę wprowadzonych danych można wykonać za pomocą przycisku „Wróć”, który Klienta wróci do poprzedniego kroku. Klient potwierdzi zamówienie, klikając przycisk „Zamów” (Zamówienie z obowiązkiem zapłaty!). Zamówienie uznaje się za złożone, jeśli zostanie ono doręczone do Sprzedawcy i będzie zawierało wszystkie wymagane dane, tzn. adres dostawy oraz adres na fakturze, które będą zawierały wszystkie wymagane w formularzu zamówienia dane, kontakt mailowy i telefoniczny do zamawiającego, nazwa zamawianego towaru i jego ilość. Złożone zamówienie jest wnioskiem o zawarcie umowy sprzedaży przez Klienta.
 • Klient zostanie związany przez złożone zamówienie i może go anulować bez podania powodu w dowolnym momencie przed jego potwierdzeniem przez Sprzedawcę.
 • Po złożeniu Twoje zamówienie zostanie przetworzone i powiadomienie o zarejestrowaniu zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną (mailem) na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Na podany adres e-mail Klienta zostaną w razie potrzeby wysłane wszystkie dalsze informacje dotyczące zamówienia.
 • Sprzedawca wyśle na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta osobną wiadomość, która będzie zawierać przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji oraz informacje dotyczące wysłania zamówienia i wystawionej faktury (dalej zwanego „przyjęcie do realizacji”). W pewnych przypadkach (sprzedaż ratalna itd.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądać od Klienta odpowiednich dokumentów przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta przez otrzymanie e-mailu od Sprzedawcy zawierającego przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.
 • W zależności od charakteru zamówienia Klienta – ilości towaru, wysokości ceny zakupu, kosztów transportu, odległości itd. – Sprzedawca ma zawsze prawo w odpowiedni sposób żądać od Kupującego autoryzację zamówienia (dalsze potwierdzenie), np. pisemnie lub telefonicznie. W przypadku, gdy Klient w wymagany sposób w określonym przez Sprzedawcę terminie nie wykona tej autoryzacji (dalszego potwierdzenia), po bezskutecznym upływie tego terminu umowa sprzedaży zostanie unieważniona z mocą wsteczną. Umawiające się strony są zobowiązane wydać wszystko, co zostało spełnione do momentu unieważnienia umowy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie wysłać przyjęcie do realizacji do Kupującego w przypadku widocznego błędu literowego dotyczącego ceny, opisu lub obrazka towaru w podanym na stronie internetowej Sprzedawcy katalogu towarów.
 • Ważność sporządzonych pisemnie ofert Sprzedawcy trwa jeden miesiąc kalendarzowy od daty ich sporządzenia, o ile nie określono inaczej.
 • Ceny w sklepie internetowym dla klientów detalicznych są podane w yzoty – PLN z VAT. Wszystkie oferty są ważne do wyczerpania zapasów, o ile w przypadku poszczególnych produktów nie określono inaczej.
 • Koszt dostawy firmą kurierską UPS jest darmowa. Opłata za usługę COD (płatność za pobraniem) wynosi 5 PLN z VAT. Dostawa przesyłek realizowana jest wyłącznie przez firmę kurierską.
 • Kurier doręczy przesyłkę w dniach roboczych w ciągu 72 godzin od otrzymania towaru.
 • Dowód dostawy jest dołączony do przesyłki. Dokument podatkowy – faktura zostanie wysłana elektronicznie na adres e-mail Klienta. Ten oryginalny dokument podatkowy (faktura) służy również jako karta gwarancyjna. W przypadku odbioru osobistego zostaną te dokumenty (zamiast faktury zostanie wydany paragon z kasy rejestrującej) przejęte osobiście wraz z towarem.

3. Warunki płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności za dostawę towaru i usług Sprzedawcy:

 • płatność gotówką (wliczając opłatę za usługę COD),
 • płatność przelewem lub gotówką na podstawie faktury albo umowy o określonym terminie zapłaty,
 • płatność z góry przelewem lub gotówką za podstawie faktury pro forma,
 • płatność kartą płatniczą albo kredytową VISA, VISA Electron, MasterCard lub Diners Club.

We wszystkich przypadkach dotyczących płatności z góry dostawa towarów do Klienta jest możliwa dopiero po zaksięgowaniu kwoty płatności na koncie Sprzedawcy, udzieleniu pozytywnej autoryzacji płatności PayPal lub wypłaceniu gotówką.

Jeśli Klient płaci cenę zakupu z góry i Sprzedawca z powodu wyczerpania zapasów lub niedostępności towaru nie jest w stanie dostarczyć towarów Klientowi w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży albo określonym przez ten Regulamin albo po uzgodnionej cenie zakupu, Sprzedawca jest zobowiązany zaoferować Klientowi świadczenie zastępcze lub możliwość odstąpić od umowy sprzedaży (anulować zamówienie). Klient może odstąpić od umowy sprzedaży albo anulować zamówienie przez e-mail. Sprzedawca zwróci zapłaconą już cenę zakupu albo jej część w ciągu 14 dni od daty doręczenia e-maila dotyczącego odstąpienia od umowy sprzedaży lub anulowania zamówienia przez Klienta na wskazane przez niego konto bankowe, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Jeśli Klient w rozsądnym terminie nie zaakceptuje proponowanego przez Sprzedawcę świadczenia zastępczego ani nie odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedawca jest uprawniony odstąpić od umowy sprzedaży, a w przypadku, że Klient zapłacił już cenę zakupu albo jej część, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi zapłaconą już cenę zakupu albo jej część w ciągu 14 dni od daty doręczenia odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Warunki dostawy

Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia Klienta i dostarczenia towarów do Klienta najpóźniej w ciągu 30 dni. Informacja o standardowej dostępności towarów wraz z datami dostawy jest podana na stronie sklepu internetowego www.klarstein.sk. Klient ma prawo do odstąpienie od umowy w przypadku przedłużenia terminu dostawy.

Jeżeli wystąpi przeszkoda uniemożliwiająca Sprzedawcy dostarczenie towarów, informuje on o tym Klienta i uzgadnia z nim dalsze kroki. Termin realizacji przedłuża się o czas, w którym Klient nie wywiązuje się ze swoich umownych zobowiązań w stosunku do Sprzedawcy z tej samej umowy. Sprzedawca ma prawo do częściowych dostaw towarów i usług, ewentualnie nawet przed określonym terminem dostawy. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarczy towary w kilku częściach, Klient płaci zawsze tylko jedną opłatę pocztową lub opłatę za usługę COD. Przesyłka może zostać doręczona do Klienta w kilku częściach, Klient jednak przy płatności za pobraniem płaci tylko za tę część zamówienia, którą otrzymał.

Koszty transportu na terenie Słowacji są zawsze podane na www.klarstein.pl przy każdym produkcie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przystosowania kosztów dostawy według parametrów towarów (wymiary, waga, charakterystyka). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że jeśli po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia nie przejmie towarów od kuriera bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy, Sprzedawca może żądać roszczenia o odszkodowanie w wysokości rzeczywistego kosztu nieudanej próby dostarczenia zamówienia.

Zalecamy, aby Klient skontaktował się z operatorem sklepu internetowego, jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zdarza się, że z przyczyn technicznych powstałych u usługi kurierskiej lub na poczcie, przesyłka jest przechowywana w magazynie firmy kurierskiej lub na poczcie bez wiedzy klienta.

5. Opóźnienie z odbioru zapłaconych towarów

Jeśli w przypadku umówionego odbioru osobistego zapłacony towar nie zostanie odebrany bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy przez więcej niż 5 dni roboczych od uzgodnionej daty albo w ciągu 5 dni od wezwania Sprzedawcy do odbioru towarów, Sprzedawca ma prawo zażądać roszczenia o odszkodowanie w wysokości rzeczywistych kosztów próby o nieudane dostarczenie zamówienia, a Sprzedawca będzie obliczał Klientowi miesięczny abonament w wysokości 25,- PLN jako zwrot powstałych kosztów magazynowania, o ile nie ustalono inaczej.

Po upływie jednego (1) miesiąca zostanie towar ponownie wysłany na wprowadzony przez Klienta adres dostawy, w takim przypadku Klient ponosi koszty transportu.

6. Ilość dostarczonych towarów

Sprzedawca musi zostać pisemnie powiadomiony o stwierdzonych różnicach w ilości dostarczonych towarów najpóźniej w ciągu 24 godziny od otrzymania towaru. Za pisemną formę uważa się list, faks lub potwierdzona wiadomość mailowa.

Późniejsze reklamacje tego typu mogą być akceptowane tylko pod warunkiem, że Klient wykaże, że reklamowane wady miał towar już w czasie jego odbioru.

7. Zapobieganie ryzyku powstania szkód na towarach

Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Przewoźnika w momencie jej odebrania przez Klienta. Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli towarów po ich otrzymaniu i do ewentualnej natychmiastowej reklamacji w przypadku ich uszkodzenia bezpośrednio u dostawcy. Jeżeli Klient nie zgłosił uszkodzonego towaru u dostawcy przesyłki, natychmiast po przejęciu towarów udokumentuje (np. zdjęciem) wszystkie uszkodzenia towarów powstałe podczas transportu i powiadomi o nich usługę kurierską, aby uzyskać odszkodowania za szkody wyrządzone przez Przewoźnika. Klient zobowiązuje się do pełnej współpracy w trakcie trwania procesu reklamacyjnego (np. przekazanie uszkodzonego towaru Przewoźnikowi, opis i ewentualna dokumentacja uszkodzenia). Jeżeli Klient tego nie dokona, uszkodzenie towarów i z tym związanie roszczenia odszkodowawcze u firmy kurierskiej mogą być stosowane tylko po udowodnieniu, że towar był uszkodzony już w czasie jego odbioru. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzonego przez firmę kurierską towaru zostanie Klientowi wysłany nowy towar

8. Warunki instalacji/montażu oraz eksploatacji towarów

Jeżeli towar nie został dostarczony z odpowiednią instrukcją instalacji/montażu, jego instalację/montaż może wykonać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany serwis. W przypadku nieprzestrzegania warunków reklamacje związane z nieprawidłowym montażem nie będą brane pod uwagę (nie dotyczy widocznych lub ukrytych wad dostarczonego towaru).

Koszty związane z montażem/instalacją produktu nie są wliczone w cenę zakupu towaru, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług Klientowi.

9. Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży przez Klienta:

Klient ma prawo anulować zamówienie bez podania powodu w dowolnym momencie przed jego oficjalnym potwierdzeniem. Jeśli Klient bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy nie przyjmie towarów w ustalonym przez Klienta miejscu i/lub we wcześniej umówionym przez kuriera i Klienta terminie, Sprzedawca jest uprawniony domagać się odszkodowania za poniesioną skodę w wysokości rzeczywistych kosztów próby o nieudane dostarczenie zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca po otrzymaniu towarów od firmy kurierskiej natychmiast odstąpi od umowy sprzedaży.

Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w tych przypadkach:

 • zamówienie nie mogło zostać zrealizowane (nieprawidłowy numer telefonu, niedostępny numer telefonu, Klient nie odpowiada na maile itp.)
 • towary nie są już produkowane lub dostarczane albo cena dostawy towarów znacznie się zmieniła. W takim przypadku Sprzedawca natychmiast skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszych kroków. W przypadku, gdy Klient zapłacił już część lub całość ceny zakupu i zamówienie zostało anulowane przez Sprzedawcę, kwota ta zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni.

10. Odstąpienie od umowy sprzedaży (handel wysyłkowy)

Klient, który jest konsumentem w rozumieniu §3 ustawy nr 102/2014 słowackiego Dz. U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży akwizycyjnej lub wysyłkowej, ma prawo odstąpić od umowy bez podania powodu w ciągu 14 dni od daty przyjęcia towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca w odpowiednim terminie i należycie spełnił swoje obowiązki dotyczące informowania (szczególnie § 3 ust. 1 lit. h, ustawy nr 102/2014 słowackiego Dz. U.). Klient ma prawo w tym terminie po przyjęciu rozpakować i wypróbować towar w sposób analogiczny jak przy zakupie w klasycznym sklepie stacjonarnym w zakresie, który jest potrzebny do ustalenia charakteru, charakterystyki oraz funkcjonowania towaru. Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru do Sprzedawcy Klient zapewnia, że zwrócony towar jest w miarę możliwości kompletny łącznie z opakowaniem ochronnym, nieuszkodzony i nie nosi śladów użytkowania (przepis ten nie narusza prawa Klienta do wypróbowania towaru zgodnie z tym artykułem).

 • Postanowienia przedstawione w niniejszej części nie dotyczą osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców, ani osób fizycznych niespełniających definicji w ustawie nr 102/2014 słowackiego Dz. U.
 • Klient korzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy wyłącznie w formie pisemnej, a to za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na podany w nagłówku niniejszego Regulaminu adres siedziby Sprzedawcy, ewentualnie drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w inny sposób niewzbudzający wątpliwości, że doszło do odstąpienia od umowy.
 • Ze względu na to, że w przypadku odstąpienia umowa zostaje unieważniona z mocą wsteczną, umawiające się strony zwrócą lub zastąpią wszelkie wzajemne przyjęte świadczenia.

  W celu jak najszybszego przyjęcia towarów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy Klientów, aby (jeżeli to możliwe) wysyłali do nas nieużywany, nieuszkodzony i kompletny towar zapakowany w oryginalnym opakowaniu (włącznie z ulotką dołączaną do opakowania, instrukcją obsługi itd.) wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, który można znaleźć na: https://www.klarstein.pl/Reklamacje/.

  Klientom zalecamy ubezpieczyć towar. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem. Otrzymana płatność od Klienta zostanie zwrócona Klientowi zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1. ustawy nr 102/2014 słowackiego Dz. U. przelewem na konto bankowe (o ile strony nie uzgodnią inaczej) nie później niż w ciągu 14 dni zgodnie ze odpowiednimi przepisami ustawy.
 • W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy i dostarczy do Sprzedawcy towar o obniżonej wartości, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, Klient pokryje koszty Sprzedawcy poniesione w związku z naprawą towaru oraz jego przywróceniem do dobrego stanu.
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Kupującego przed doręczeniem towaru do Sprzedawcy albo przed udowodnieniem wysłania towaru do Sprzedawcy przez Klienta, chyba że Sprzedawca zaproponuje osobisty odbiór towaru przez niego lub inną upoważnioną przez niego osobę.
 • Klient jest zobowiązany bezzwłocznie i nie później niż w ciągu dni 14 od daty odstąpienia od umowy sprzedaży wysłać towar na adres magazynu Sprzedawcy albo go przekazać Sprzedawcy lub innej upoważnionej przez niego osobie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli Sprzedawca zaproponował odbiór osobisty towaru przez niego lub inną upoważnioną przez niego osobę. Termin podany na podstawie pierwszego zdania tego punktu niniejszego Regulaminu i procedury reklamacji uznaje się za zachowany, jeśli towar został przekazany do dostawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

11. Wyłączna własność

Zastrzeżenie prawa własności towaru przechodzi na Klienta przez przyjęcie towaru w uzgodnionym miejscu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy prawidłowo i w odpowiednim terminie nie zapłaci ceny zakupu, nie może prawnie dysponować niezapłaconym towarem aż do momentu zapłacenia ceny zakupu, w szczególności to oznacza jego sprzedaż, przenoszenie na osobę trzecią albo nakładanie na niego jakichkolwiek prawnych obciążeń (w szczególności to znaczy ustanowienie na towarze hipoteki lub podobnego prawa). Klient ma obowiązek w takim przypadku umożliwić Sprzedawcy dostęp do towarów, a także umożliwić natychmiastowy zwrot towaru na własny koszt w przypadku wezwania od Sprzedawcy. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy Klient nie jest uprawniony przewodzić na trzecią osobę zobowiązań wynikających z umów lub innych dokumentów prawnych zawartych pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

12. Gwarancja/prawo do reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji podlega obowiązującej procedurze reklamacji. Klient przed złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i procedurą reklamacji, przeczytał je, ich treść jest dla niego zrozumiała i całkowicie się z nimi zgadza.

Dokładne warunki określone są w procedurze reklamacji Sprzedawcy. Spółka Brands Made in Berlin a.s. jest uprawniona do przyjmowania w imieniu Sprzedawcy – spółki Chal-Tec GmbH, z siedzibą: Wallstrasse 16, 10179 Berlin, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Charlottenburgu, Berlin, REGON: HRB 98898, numer VAT: DE 814529349 – wszystkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących towarów, które zostały dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwą obsługą, niewłaściwym lub nieodpowiednim obchodzeniem się z towarem, użytkowaniem towaru, jego instalacją lub montażem niezgodnym z instrukcją obsługi (jeśli jest dołączona) i powszechnie stosowanymi metodami. Okres gwarancji rozpoczyna się dniem przyjęcia towaru przez Klienta. Roszczenia gwarancyjne dotyczą wyłącznie Klienta i nie mogą one zostać przeniesione na stronę trzecią.

Gwarancja wygasa w przypadku nieuprawnionej ingerencji w przedmiot dostawy przez osobę, która nie została wyraźnie uprawniona przez Sprzedawcę do dokonania interwencji.

Jeżeli Klient reklamuje zakupiony towar, Sprzedawca jest zobowiązany do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia w tej sprawie decyzji na podstawie stanu reklamowanego towaru, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia reklamacji.

Klient traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, gdy podejmuje się naprawy sam lub u innej organizacji serwisowej, która nie jest uprawniona przez producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych. Dlatego zalecamy zgłaszać wszystkie roszczenia reklamacyjne za pośrednictwem Sprzedawcy. Inne warunki, odstępstwa i procedury dotyczące roszczeń (gwarancyjnych i innych) są określone w aktualnej procedurze reklamacji Sprzedawcy.

Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 • oddaniem naprawionego towaru,
 • wymianą towaru,
 • zwrotem ceny zakupu towaru,
 • udzielając odpowiedniej zniżki od ceny towaru,
 • uzasadnioną odmową reklamacji towaru.

Sprzedawca natychmiast podejmie decyzję w sprawie reklamacji, a w przypadkach skomplikowanych w ciągu 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest złożona ocena techniczna stanu produktu, decyzja może być podjęta najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po tym okresie konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany produkt na nowy.

Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji bezzwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub mailem, a kopia protokołu reklamacyjnego zostanie mu dostarczona wraz z towarem.

13. Ochrona i przechowywanie danych

Sprzedawca ma prawo do rejestrowania i przetwarzania na własny użytek (statystyki wewnętrzne i inne sposoby monitorowania) danych o Kliencie uzyskanych z relacji biznesowych lub w związku z nimi, pochodzących od Klienta, jak również od osób trzecich.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, podczas składania zamówienia udostępni Sprzedawcy następujące dane: imię i nazwisko, adres trwałego zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli Klient jest osobą prawną lub osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, podczas składania zamówienia udostępni Sprzedawcy następujące dane: nazwę spółki, adres siedziby, kod pocztowy, identyfikatory firmy (REGON, NIP), numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane osobowe Klienta niezbędne są do właściwego przetwarzania zamówień i wysyłania potrzebnych informacji, dlatego je Sprzedawca przechowuje i używa ich. Przechowywanie danych osobowych jest zgodne z ustawą dotyczącą przetwarzania danych. Dane Klienta są używane do realizacji jego zamówienia. W przypadku wysyłki towarów niezbędne dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej (np. przedsiębiorstwu transportowemu).

Dlatego zalecamy zgłaszać wszystkie roszczenia reklamacyjne za pośrednictwem Sprzedawcy. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od otrzymania cofnięcia Twojej zgody, w skutek czego dane zostaną usunięte.

Swoje dane osobowe może Klient sprawdzić i zmienić w dowolnym momencie, logując się na stornie www.klarstein.pl w części „Moje konto”.

Sprzedawca niniejszym powiadamia Klienta, że zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 1 lit. e) punkt 3 i punkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych podczas przetwarzania danych osobowych Klienta zakłada się, że dane osobowe Klienta zostaną przekazane i udostępnione następującym stronom trzecim; Sklad Berlin Brands Group a.s., z siedzibą: Diaľničná cesta 2, DC14, SK-903 01 Senec, Słowacja

14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich

Jeżeli konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w który Sprzedawca rozliczył jego reklamację albo jeżeli zakłada, że Sprzedawca naruszył jego prawa, może zwrócić się do Sprzedawcy z wnioskiem o naprawienie szkód. Jeżeli Sprzedawca odrzuci wniosek albo nań nie odpowie w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania swojego sporu zgodnie z postanowieniem § 12 ustawy nr 391/2015 słowackiego Dz. U. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. Odpowiednim podmiotem do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlu (Slovenská obchodná inšpekcia), z siedzibą: Prievozská 32, 827 99 Bratysława 27, Słowacja, www.soi.sk lub inna odpowiednia uprawniona osoba prawna wpisana w listę podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie www.mhsr.sk); konsument ma prawo do wyboru, do którego z określonych podmiotem do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich się zwróci.

Konsument może złożyć wniosek o alternatywne rozwiązanie swojego sporu za pośrednictwem platformy na rzecz rozwiązywania sporów on-line, która jest dostępna na stronie internetowej www.ec.europa.eu/consumers/.

Organ nadzorczy:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 - odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, nr tel.: 02/58272 172-3; 02/58272 104, nr faksu: 02/ 58272 170, www.soi.sk

15. Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu są albo stają się nieważnymi, nieskutecznymi albo niewykonalnymi, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność innych punktów niniejszego Regulaminu. Spory, które mogą powstać pomiędzy umawiającymi się stronami przy wykonywaniu zobowiązań umownych, będą rozwiązywane w sposób polubowny, a jeżeli mimo to nie doszłoby do osiągnięcia porozumienia, obowiązuje, że w przypadku sporu odpowiada za jego rozwiązanie odpowiedni sąd handlowy w miejscowości, w której siedzibę ma Sprzedawca.

Klient przed złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i procedurą reklamacji, przeczytał je, ich treść jest dla niego zrozumiała i całkowicie się z nimi zgadza.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24. listopada 2014. Znosi on wszelkie poprzednie przepisy oraz warunki handlowe. Operator sklepu internetowego i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.

do góry