3-letnia gwarancja 14 dni na zwrot towaru

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona Twoich danych osobowych i Twoja prywatność są dla nas bardzo ważne. Niniejsze oświadczenie informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

1. Administrator przetwarzający dane osobowe

Administratorem przetwarzania danych osobowych i dostawcą usług jest:
Chal-Tec GmbH а.s. z siedzibą w Berlinie, Niemcy (dalej zwana „Chal-Tec”, „my”).

2. Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” są zdefiniowane w przepisach prawa jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Pod tym pojęciem rozumiemy takie dane jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz inne dane, które mogą być związane z konkretną osobą fizyczną.

3. Wykorzystanie danych osobowych

3.1 Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Na naszej stronie internetowej możesz robić zakupy jako gość lub po utworzeniu konta użytkownika:

 • Przy tworzeniu konta użytkownika wymagane będzie podanie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania i hasła. Podanie zwrotu grzecznościowego lub numeru telefonu jest zatem dobrowolne i służy ułatwieniu realizacji umowy i dostarczenia towarów. Przechowywanie danych osobowych odbywa się przez cały czas istnienia konta użytkownika, które można anulować w dowolnym momencie. Potem Twoje dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia Twoich zakupów lub jeśli obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa.
 • Jeśli kupujesz tylko jako gość, Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu) będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi indywidualnego zakupu i przestrzegania przepisów prawa. Konto użytkownika nie może zostać utworzone, jeśli nie masz więcej niż 16 lat.

3.2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujący sposób:

 • w celu realizacji procesu zakupu, w tym obsługi naszych zobowiązań gwarancyjnych i innych środków związanych z zawieraniem umów, takich jak obsługa klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu zarządzania Twoim kontem użytkownika, jeśli zostało ono utworzone (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia monitoringu zadowolenia z naszych usług, z wyjątkiem odmowy ich udzielenia za pośrednictwem linku do głosowania w odpowiednim e-mailu lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres [email protected] (art. 6 (1) (f) RODO);
 • w celu wysyłania newsletterów, wiadomości SMS i innych komunikatów marketingowych, szczególnie ofert indywidualnych, o ile udzieliłeś nam na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu oceny zachowania użytkownika za pomocą plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO), szczegółowe informacje, patrz punkt 7: Pliki cookie;
 • w celu spełnienia oficjalnych wymogów urzędniczych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalany zgodnie z aktualnie obowiązującymi okresami przechowywania (np. okresy przechowywania dla celów biznesowych lub podatkowych). Po upływie tego okresu dane zostaną standardowo usunięte, z wyjątkiem wypadków, gdy są konieczne do realizacji postanowień umowy lub zawarcia umowy i/lub nie ma z naszej strony uzasadnionego zainteresowania ich dłuższym przechowywaniem i/lub Twoja zgoda na ich przetwarzanie jest aktualna.

3.3 Newsletter

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, korzystamy z wprowadzonych przez Ciebie danych w celu regularnego wysyłanie Newslettera zgodnie z Twoją zgodą. Oprócz tego uzyskujemy, przetwarzamy i używamy informacji do newslettera (nazwa newslettera, kategoria newslettera, czas wysłania i czas otworzenia) oraz czasu kliknięcia na konkretny link w newsletterze, aby mogliśmy wysyłać spersonalizowaną reklamę i oferty. Wprowadzonych przez Ciebie danych oraz danych dotyczących Twojego konta użytkownika używamy do prezentacji indywidualnych ofert i reklam. Jeśli nie chcesz otrzymywać Newslettera, w otrzymanym mailu kliknij na link „zrezygnuj” albo wyślij do nas wiadomość na adres [email protected].

4. Przechowywanie danych logowania

Nasz serwer internetowy przechowuje dane dostępowe do naszej strony internetowej (bez danych osobowych) w danych protokołowych, tzw. plikach logowania. W ten sposób przechowywane są następujące dane: data i godzina dostępu, nazwa i adres URL żądanych danych, informacja czy żądanie powiodło się, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i strony internetowej, z której uzyskano dostęp. Te dane są potrzebne do korzystania ze strony (tworzenie linków, transfer danych). Przechowujemy te dane ze względu na bezpieczeństwo naszych systemów, zarządzanie infrastrukturą sieciową, a także optymalizację naszych usług. Tylko nasi administratorzy systemu mają dostęp do tych danych.

5. Udostępnianie danych stronom trzecim

Dane są udostępniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy obowiązujące prawo nakłada na nas taki obowiązek lub jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub jeśli udzieliłeś nam na to zgody. W celu realizacji zamówienia niektóre dane osobowe muszą zostać udostępnione naszym dostawcom usług, np. firmom logistycznym lub dostawcom usług płatniczych (np. PayPal lub innymi) lub firmom kredytowym. Częściowo dostawcy usług płatniczych sami gromadzą te dane, jeśli założyłeś u nich konto. W takim przypadku obowiązuje oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wybranego przez Ciebie dostawcy usług. Czasami mogą być dane udostępniane także w związku z konserwacją naszych systemów:

 • dopóki jest to konieczne dla realizacji zamówienia - tzw. transfer funkcjonalny (np. firmy logistyczne, dokonanie płatności);
 • dopóki dostarczanie Twoich danych jest narzucone przez obowiązujące przepisy prawa, np. spełnienie urzędowego wymagania;
 • dopóki strona trzecia świadczy nam usługi w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy pośrednictwa. W tym wypadku zwracamy szczególną uwagę na to, aby pełnić rolę administratora w taki sposób, aby nie doszło do przesunięcia danych.

6. Czym są dane osobowe?

Szczególnie w tym kontekście zwracamy uwagę na fakt, iż pośrednikiem w kontaktach z obsługą klienta i w kwestiach roszczeń w związku z realizacją umowy z Klientem, a także w związku z marketingiem naszych usług, również marketingiem internetowym, jest Berlin Brands Group a.s., z siedzibą pod adresem: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratysława, Słowacja.

7. Pliki cookie

Plików cookie używamy do analizowania dostępów do naszej strony, a także do dostosowywania i wyświetlania treści na naszej stronie lub na stronach osób trzecich w sposób spersonalizowany i bardziej przyjazny dla użytkownika.

6.1 Czym są pliki cookie (ciasteczka)?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie witryna może „zauważyć” pewne dane wejściowe, ustawienia i preferencje (np. logowanie, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę. Pliki cookie mogą również służyć do rejestrowania sposobów korzystania ze strony i ich analizy. Istnieją tzw. pliki session cookies, które są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki, oraz tzw. trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas na dysku twardym i są usuwane przez przeglądarkę dopiero po określonym czasie.

W zakresie, w którym poszczególne stosowane pliki cookie przetwarzają również dane osobowe, są one przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu utrzymania naszego uzasadnionego interesu w zakresie jak najlepszej funkcjonalności i optymalizacji witryny internetowej oraz narzędzi promocji służących do ukierunkowanego i skutecznego marketingu oraz przydzielenia klienta stronom trzecim (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pamiętaj, że przeglądarkę należy ustawić tak, aby powiadamiała Cię ona o przechowywaniu plików cookie, aby móc o nich samodzielnie decydować lub w niektórych przypadkach albo ogólnie wykluczać akceptację plików cookie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie.


Alternatywnie można skorzystać z witryny dezaktywacyjnej dla konsumentów z UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/, aby sprawdzić, czy pliki cookie przechowywane są przez Twoją przeglądarkę, a potem je dezaktywować.

Pamiętaj, że nie akceptując lub wyłączając plików cookie, możesz ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

7.2 Jakie pliki cookie przechowujemy?

7.2.1 Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są wymagane do uruchomienia naszej strony. Obejmują one pliki cookie, które pozwalają zalogować się do strefy klienta lub przechowywać coś w koszyku.

Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Okres przechowywania jest ograniczony do czasu trwania Twojej wizyty na stronie.

7.2.2 Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które mają wpływ na działanie lub wygląd strony.

 • Przechowujemy pliki cookie, które np. pamiętają Twój preferowany język lub region, w którym się znajdujesz. Dzięki przechowywanym przez nas plikom cookie żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przetwarzane, a jedynie anonimowe dane (na przykład godzina i data dostępu, adres URL witryny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki itp.) służące do analizy Twojego zachowania podczas przeglądania strony internetowej. Pozyskanie danych osobowych w ten sposób za pomocą plików cookie jest niemożliwe.
  Okres przechowywania ograniczony jest do czasu trwania Twojej wizyty na stronie.
 • Dynamic Yield: Korzystamy z usług Dynamic Yield UK LTD. 22 Upper Ground, Londyn, Wielka Brytania, SE1 9PD. Dynamic Yield to Content Management System, na podstawie którego możemy tworzyć, optymalizować i modyfikować treści w naszej witrynie. Pozyskane w ten sposób przez Dynamic Yield adresy IP zostają anonimowe. Dynamic Yield przetwarza dane na podstawie umowy pośrednictwa, więc pozostajemy administratorem w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dynamic Yield przenosi Twoje dane poza EOG do centrum danych w Wirginii, USA. Dynamic Yield przestrzega Umowę o ochronie danych zawartą pomiędzy USA i UE "Privacy Shield" i przekazuje i przetwarza dane zgodnie z postanowieniami „Privacy Shield”. Przenoszenie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie optymalizacji naszej witryny internetowej (Artykuł 6 (1) (f) RODO) Więcej informacji znajdziesz na https://www.dynamicyield.com/gdpr/.
  Pliki cookie Dynamic Yield mogą być przechowywane maksymalnie przez 1 rok.
 • Exponea: Korzystamy z usług Exponea s.r.o. (dalej zwanej „Exponeą”) z siedzibą: City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratysława, Słowacja, dzięki którym można tworzyć, optymalizować i modyfikować treści na naszej stronie internetowej. Exponea przetwarza dane dotyczące Twojego zachowania na naszej stronie, a także dane dotyczące zrealizowanych zamówień. W przypadku, gdy uzyskane i przetwarzane na podstawie plików cookie dane mają charakter danych osobowych, przetwarzanie takie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie optymalizacji treści i zawartości naszej witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji znajdziesz na https://exponea.com/privacy-policy/
  Pliki cookie Exponea mogą być przechowywane maksymalnie przez 3 lata.
 • Luigi's Box: Korzystamy z usług Luigi's Box, s.r.o., z siedzibą: Tallerova 4, 811 02, Bratysława, Słowacja. Luigi's Box pozwala przeglądać produkty i kategorie w czasie rzeczywistym na podstawie wyszukiwanego hasła na naszej stronie. Luigi's Box działa z anonimowymi danymi, ale jeśli informacje uzyskane i następnie przetworzone byłyby danymi osobowymi, przetwarzanie to opiera się na świadczeniu usług firmy informacyjnej oraz w celu wprowadzenia relacji przed zawarciem umowy na podstawie Twojego wyszukiwania na stronie (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO). Więcej informacji znajdziesz na https://www.luigisbox.com/privacy/
  Pliki cookie Luigi's Box mogą być przechowywane maksymalnie przez 7 lat.
 • Youtube: Używamy funkcji zapisywania do przeglądania i odtwarzania filmów „YouTube” należących do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwanego „Googlem”). Jeżeli film zacznie się odtwarzać z serwisu YouTube, dostawca zapisze pliki cookie „YouTube”, które zbierają informacje o zachowaniu sieci. Informacje te używane są do rejestrowania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkownika i eliminacji nieautoryzowanych sposobów użycia. Jeśli jesteś zalogowany w Google, kliknięcie filmu spowoduje bezpośrednie powiązanie danych z Twoim kontem Google. Jeśli nie chcesz je kojarzyć z profilem YouTube, musisz się wylogować, zanim zaczniesz odtwarzać wideo. Google przechowuje Twoje dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profil użytkownika i ocenia je. Niezależnie od reprodukcji zapisanych filmów, za każdym razem, gdy wyświetlana jest ta strona, tworzony jest link do sieci „DoubeClick” Google, który może bez naszego wpływu inicjować dalsze operacje przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie 6.2.4. Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych zawartej pomiędzy USA i UE „Privacy Shield”, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie obowiązującym w UE.
  Więcej informacji na temat polityki prywatności „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.2.3 Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie gromadzą dane o zachowaniu naszych użytkowników. Ich ocena pomaga nam ulepszać funkcjonalność strony internetowej i wyświetlać interesujące i zoptymalizowane oferty.


Nazwa narzędzia strony trzeciej Cel stosowania Okres trwania plików cookie
Google Analytics Analiza Maks. 2 lata
Google Tag Manager Zarządzanie plikami cookie n/a
Hotjar Analiza Maks. 2 lata

 

 • Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwanej „Googlem”). Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które będą przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym i umożliwią analizę korzystania z naszej witryny internetowej. Informacje o Twoim korzystaniu z witryny (w tym skróconego adresu IP) na podstawie plików cookie są z reguły przesyłane i przechowywane przez serwer Google na terenie USA. Uaktywniliśmy anonimizację adresu IP od Google, więc Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w państwie członkowskim UE lub w innym państwie będącym stroną konwencji Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przenoszony i tam skracany cały adres IP.
  W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym zainteresowaniu analizą statystyczną zachowania użytkowników w celu optymalizacji i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W ramach Google Analytics korzystamy również z Google Optimize, która służy do przeprowadzania testów/ankiet AB. Na podstawie plików cookie Google Optimize dzieli użytkowników naszej witryny na grupy, a następnie przeprowadza różne testy AB.
  Google przetwarza wszystkie informacje, które otrzymujemy na podstawie naszego upoważnienia do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu.
  W swojej przeglądarce możesz zainstalować oferowaną przez Google wtyczkę, aby wyłączyć Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).
  Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych zawartej pomiędzy USA i UE „Privacy Shield”, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie obowiązującym w UE.
  Pliki cookie Google Analytics mogą być przechowywane maksymalnie przez 2 lata.
 • Google Tag Manager: Korzystamy również z Google Tag Manager, systemu zarządzania tagami spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwanej „Googlem”). Google Tag Manager to narzędzie i platforma do zarządzania tagami. Tagi to skrypty uruchamiające pliki cookie. Google Tag Manager nie gromadzi żadnych danych osobowych, ale dba o uruchamianie innych tagów, które używają typowych plików cookie. Ułatwia to zarządzanie tagami używanymi na stronie internetowej.
 • Hotjar: Hotjar to program, którego używamy do poprawy komfortu użytkownika na naszej stronie (www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar pomaga nam śledzić, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony (ruch myszy, kliknięcia, przewijanie itd.). W tym celu Hotjar używa analitycznych plików cookie łącznie z adresem IP, który jest następnie pseudonimizowany i dostarcza nam szczegółów zachowania użytkowników podczas odwiedzania naszej strony. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez Hotjar można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Hotjar (www.hotjar.com/legal/policies/privacy).
  Odmówić korzystania z plików cookie Hotjar można pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.
  Maksymalny czas przechowywania tych plików cookie wynosi 2 lata.

7.2.4 Marketingowe pliki cookie

Używamy marketingowych plików cookie, które pozwalają nam stosować reklamy na naszej stronie na podstawie Twojego korzystania ze strony internetowej i poza nią, poprzez działania retargetingowe i remarketingowe. Umożliwia to trzecim dostawcom retargetingu i remarketingu przechowywanie plików cookie na Twoim dysku twardym. Na podstawie technologii plików cookie informacje o użytkowniku są przechowywane i oceniane w formie pseudonimicznej, np. jakie reklamy od nas otrzymałeś i co kliknąłeś, które produkty przeglądałeś albo czy kupiłeś produkt w naszym sklepie. Pseudonimizowane dane nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim bez Twojej zgody i służą wyłącznie do umożliwienia i optymalizacji reklam zgodnie z interesami konkretnego użytkownika.


Nazwa narzędzia strony trzeciej Cel stosowania Maks. czas trwania plików cookie
Google Double Click Retargeting / Remarketing 540 dni
Google Adwords Retargeting / Remarketing 540 dni
Google AdWords-Conversion Śledzenie konwersji 540 dni
Facebook Pixel Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 180 dni
Sklik Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 540 dni
RTB House Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 540 dni
Ceneo Śledzenie konwersji 10 dni
Dognet Śledzenie konwersji 90 dni
Awin Śledzenie konwersji 90 dni
Criteo Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 400 dni

 

 • Google DoubleClick: Korzystamy z DoubleClick firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwanej „Googlem”), aby wyświetlać i optymalizować nasze komunikaty reklamowe. DoubleClick używa plików cookie, aby wyświetlać odpowiednie reklamy. W ten sposób urządzeniu zostanie przypisany identyfikator pseudonimowy (ID), aby sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone i które reklamy zostały kliknięte. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Zarządzanie plikami cookie DoubleClick umożliwia Google i jego podmiotom stowarzyszonym włączanie określonych reklam na podstawie poprzedniej wizyty na naszej stronie lub innej stronie w Internecie. Informacje oparte na plikach cookie są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze w USA w celu ich oceny. Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych zawartej pomiędzy USA i UE „Privacy Shield”, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie obowiązującym w UE. Możesz zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny za pomocą plików cookie, a także przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Możesz również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, jeśli wpiszesz http://www.google.com/privacy/ads klikniesz przycisk „zrezygnuj”. Więcej informacji na temat Google DoubleClick i Polityki prywatności Google znajdziesz na stronie http://www.google.com/intl/de/privacy/.
  Pliki cookie Google DoubleClick są przechowywane przez 540 dni.
 • Google AdWords: Korzystamy z internetowego programu reklamowego Google Ads od Google LLC oraz Google Ads Conversion Tracking. Korzystamy z oferty Google Ads i za pomocą narzędzi promocyjnych (tak zwanych Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych zwracamy uwagę na naszą ofertę. Możemy również mierzyć efektywność naszej kampanii reklamowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych je przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, pokazujemy reklamy ukierunkowane, przystosowujemy naszą stronę, aby była dla Ciebie bardziej interesująca i abyśmy mieli prawdziwe informacje dotyczące nakładów finansowych na reklamę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych zawartej pomiędzy USA i UE „Privacy Shield”, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie obowiązującym w UE. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować ich użycie, wyłączając pliki cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki: https://support.google.com/ads/answer/7395996
  Należy pamiętać, że jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje tej strony nie mogą być w ogóle używane lub zostaną bardzo ograniczone. Jeśli nie udzieliłeś na to zgody Googlowi, użycie plików cookie nie ma wpływu na Twoje dane osobowe.
  Pliki cookie Google są przechowywane maksymalnie przez 540 dni.
 • Google AdWords-Conversion: Korzystamy z „Ads-Conversion” od firmy Google, aby określić, który użytkownik kliknął reklamę włączoną przez Google. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre części strony Ads klienta i wartość pliku cookie jeszcze nie wygasła, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Ads otrzyma indywidualny plik cookie, aby śledzenie użytkownika na innych klientach nie było możliwe. Informacje uzyskane za pomocą konwersyjnych plików służą do obsługi anonimowych statystyk konwersji. Google pokazuje klientom całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamy i zostali przekierowani na stronę, którą oglądali na podstawie tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkownika, więc stosowanie plików cookie odbywa się bez odniesienia do danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych je przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, pokazujemy reklamy ukierunkowane, przystosowujemy naszą stronę, aby była dla Ciebie bardziej interesująca i abyśmy mieli prawdziwe informacje dotyczące nakładów finansowych na reklamę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych zawartej pomiędzy USA i UE „Privacy Shield”, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie obowiązującym w UE. Pliki cookie do wyświetlania reklam można wyłączyć w przeglądarce albo pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę w przeglądarce: https://support.google.com/ads/answer/7395996.
  Pliki cookie konwersji reklam Google są ważne przez 540 dni.
 • Facebook Pixel: Korzystamy z technologii Facebook Pixel sieci społecznej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dalej zwanej„Facebookiem”). Jeśli odwiedzisz naszą stronę, zespół Facebooka otrzyma informacje o tym, które produkty zostały dodane do koszyka, jakie kategorie i jakie produkty przeglądałeś i jakie produkty kupiłeś. Informacje te mogą być używane do wyświetlania reklam Facebooka (Facebook Ads). Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie można jednak wykluczyć, że Facebook skojarzy pliki cookie z danymi przechowywanymi w związku z kontem użytkownika Facebook. Wykorzystanie do celów reklamowych jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy udzieliłeś zgody na Facebooku (Artykuł 6 (1) (a) RODO). Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na Facebooku na: https://www.facebook.com/about/privacy/.
  Facebook Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych zawartej pomiędzy USA i UE „Privacy Shield”, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie obowiązującym w UE.
  Pliki cookie Facebook Custom Audience są ważne przez 180 dni.
 • Sklik: Korzystamy z technologii remarketingu i technologii śledzenia konwersji „Sklik” firmy Seznam.cz, a.s. siedziba: Radlická 3294/10, Kod pocztowy 15000, Praga 5 - Smíchov, Republika Czeska (dalej zwanej „Seznam.cz”). Plik cookie Sklik będzie przechowywany w Twoim urządzeniu pod warunkiem, że uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę na stronie Seznam.cz. Jeśli odwiedzasz niektóre podstrony naszej witryny i ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, my i Seznam.cz możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika to z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Informacje generowane przez pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji, czyli do sprawdzania, ilu użytkowników kliknie stronę konwersji po kliknięciu reklamy. W taki sposób uzyskamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i zostali przekierowani na stronę, którą oglądali na podstawie tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymamy jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację konkretnego użytkownika. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować jego używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki prywatności Sklik łącznie z możliwością wyłączenia spersonalizowanych reklam znajdziesz na: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/.
  Pliki cookie Sklik są przechowywane przez 540 dni.
 • RTB House: Korzystamy z technologii retargetingu reklamy internetowej „RTB House”, która jest obsługiwana przez firmy grupy RTB House (patrz tutaj: https://www.rtbhouse.com/gdpr/). Twoje urządzenie będzie przechowywać pliki cookie RTB House w celu śledzenia zachowania użytkownika, abyś mógł zobaczyć spersonalizowane dla Ciebie reklamy. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych z plików cookie w tym przypadku opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym ukierunkowaniu marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz zostać objęty tą usługą, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce lub blokując przechowywanie plików cookie RTB House na https://www.rtbhouse.com/privacy/. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w związku z usługami RTB House znajdziesz na: https://www.rtbhouse.com/privacy/ oraz https://www.rtbhouse.com/gdpr/.
  RTB House Cookie są przechowywane 540 dni.
 • Ceneo: Korzystamy również z usługi śledzenia konwersji ceneo.pl, obsługiwanej przez Ceneo.pl Sp. o.o. Plik cookie z ceneo.pl zostanie zapisany na Twoim urządzeniu, a jeśli przyszedłeś na naszą stronę z ceneo.pl i złożyłeś zamówienie, Twój adres e-mail zostanie zapisany i zostanie do Ciebie wysłany e-mail w celu uzyskania Twojej oceny o zamówionych towarach i opinii o naszych usługach. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku opiera się na naszym uzasadnionym interesie oceny naszych produktów i świadczeniu naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz przetwarzać danych w ramach tej usługi, możesz zablokować jej wykorzystanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności ceneo.pl, kliknij tutaj: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.
 • Dognet: Korzystamy z technologii kampanii partnerskich „Dognet” prowadzonej przez Lead Media s.r.o. Karpatská 6, 811 05 Bratysława, Słowacja. Twoje pliki cookie Dognet będą przechowywane w Twoim urządzeniu w celu śledzenia Twojego zachowania użytkownika, o ile masz dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę tej firmy. Jeśli złożysz u nas zamówienie, my i Dognet możemy uznać, że kliknąłeś na reklamę, na podstawie której złożyłeś zamówienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika ono z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz zostać objęty tą usługą, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w Twojej przeglądarce. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w związku z technologią Dognet znajdziesz na: Dognet.
  Pliki cookie Dognet są przechowywane przez 90 dni.
 • Awin: Korzystamy z technologii kampanii partnerskiej „Awin”, prowadzonej przez Awin, 2 Thomas More Square, E1W 1YN, Londyn, Wielka Brytania. Pliki cookie Awin będą przechowywane w Twoim urządzeniu w celu śledzenia Twojego zachowania użytkownika, o ile masz dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę tej firmy. Jeśli złożysz u nas zamówienie, my i Awin możemy uznać, że kliknąłeś na reklamę, na podstawie której złożyłeś zamówienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika ono z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz zostać objęty tą usługą, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w Twojej przeglądarce. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w związku z technologią Awin znajdziesz na: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.
  Pliki cookie Awin są przechowywane przez 90 dni.
 • Criteo: Korzystamy z technologii kampanii partnerskiej „Criteo Dynamic Retargeting” prowadzonej przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Twoje pliki cookie Criteo będą przechowywane w Twoim urządzeniu w celu śledzenia Twojego zachowania użytkownika, o ile masz dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę tej firmy. Jeśli złożysz u nas zamówienie, my i Criteo możemy uznać, że kliknąłeś na reklamę, na podstawie której złożyłeś zamówienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika ono z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz być śledzony w ramach tej usługi, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce lub bezpośrednio na stronie https://www.criteo.com/privacy/, gdzie uzyskasz dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych związanych z technologiami Criteo.
  Pliki cookie Criteo są przechowywane przez 400 dni.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Chal-Tec zawsze stara się przetwarzać dane osobowe zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi w taki sposób, aby zostały chronione i w szczególności niedostępne dla osób nieupoważnionych. W tym kontekście wyraźnie podkreślamy, że w komunikacji e-mail pełne bezpieczeństwo danych nie może być zapewnione. Dlatego zalecamy korzystanie ze standardowej usługi poczty w celu przekazania informacji poufnych.

Aby jak najlepiej chronić dane użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez nieupoważnioną osobę, zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które nadal optymalizujemy zgodnie z postępem technologicznym.

9. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, które posiadamy, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych z konsekwencją przyszłych skutków w dowolnym momencie. (art. 7 (3) RODO).
 • Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane (art. 15 RODO).
 • Masz prawo zażądać poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych (art. 16, 17 RODO).
 • Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku ich niedopuszczalnego przetwarzania (art. 18 RODO).
 • Jeśli przetwarzanie, usuwanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych zostało dokonane, masz prawo do powiadomienia o tym wszystkich odbiorców, którym udostępniono Twoje dane osobowe (art. 19 RODO).
 • Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które odnoszą się do Ciebie i które uzyskaliśmy na podstawie umowy lub zgody, w ustrukturyzowanym formacie i masz prawo do przekazania tych informacji osobie trzeciej na podstawie Twojego wniosku (art. 20 RODO).
 • W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

W przypadku pytań dotyczących sposobu uzyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, potwierdzania, poprawiania, ograniczania przetwarzania lub usuwania danych osobowych oraz cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec niektórych danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy z naszym przedstawicielem odpowiedzialnym za politykę prywatności: Andreas Hebestreit e-mailem na adres: [email protected] lub pisemnie na adres podany w punkcie 1. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Status: 05/2018

do góry